جریان لحظه ای یا جریان هجومیاهمیت آن بر روی لامپ

جریان لحظه ای یا جریان هجومیاهمیت آن بر روی لامپ

جریان لحظه ای یا جریان هجومیاهمیت آن بر روی لامپ

جریان لحظه ای یا جریان هجومی ، میزان آمپراژ مصرفی یک مصرف کننده الکتریکی مانند لامپ روشنایی است ، که در لحظه اتصال آن به منبع تغذیه اتفاق می افتد و در حد چند میلی ثانیه بیشتر دوام ندارد .این جریان با جریان اسمی مصرف کننده تفاوت دارد و گاهی جریان لحظه ای یک لامپ روشنایی ، بیش از ۱۰ برابر جریان مصرفی اسمی آن خواهد بود . به عنوان مثال ، یک لامپ رشته ای ۱۰۰ وات در لحظه اتصال به منبع تغزیه ، به دلیل سرد بودن تنگستن در لحظه ابتدایی ، جریان هجومی ۹/۱۷ آمپر خواهد داشت ؛ این در حالی است که جریان مصرفی اسمی این لامپ تنها ۰.۸۳ آمپر است . دلیل این امر هم اختلاف مقاوت تنگستن در حالت های سرد و گرم است . جریان لحظه ای را جریان اولیه نیز می نامند.

جریان لحظه ای در محصولات روشنایی چه اهمیتی دارد؟

جریان لحظه ای یا جریان هجومی ، اگر چه در مدت زمان بسیار ناچیزی رخ می دهد ولی می تواند در عملکرد مدارشکن ها اختلال ایجاد کرده و به عنوان مثال موجب قطعی یک فیوز گردد . دانستن جریان لحظه ای یک محصول روشنایی کمک میکند که در هنگام نصب روشنایی ها تقسیم بار مناسبی بر روی کلید ها و فیوز ها صورت گیرد . به عنوان مثال اگر چندین لامپ روشنایی با جریان لحظه ای بالا را به صورت همزمان به یک کلید روشنایی متصل کنیم ، در صورتی که آن کلید ، نتواند آمپراژ اولیه را تحمل کند می سوزد و یا موجب اتصال کوتاه می گردد و در برخی از کلید ها که دارای رله هستند ، در جریان لحظه ای رله می چسبد و کلید روشنایی از کار می افتد .